AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 03.09.2018, PRZETARGI: 16.05.2019

Uprawnienia bezpłatne dla ucznow szkół podstawowych na rok 2018/2019

2018-12/1544016484-darmowybilet.png

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 27 sierpnia 2018 roku rozpocznie się kodowanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych w wejherowskiej komunikacji miejskiej dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i Luzina na rok szkolny 2018/2019.

2018/2019 wiek ucznia

wymagana ważność
legitymacji szkolnej

okres ważności uprawnienia

2011

7 2019-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2010 8 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2009 9 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2008 10 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2007 11 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2006 12 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2005 13 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2004 14 2018-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30 // 01-09-2019 - 30-09-2019
2003 15 2019-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30
2002 16 2019-09-30 2018-09-01 - 2019-06-30
2001 17 2019-09-30

2018-09-01 - 2019-06-30

 

Uchwała nr VIIk/XXXVIII/436/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 r.

Obowiązująca treść uprawnienia do przejazdów bezpłatnych brzmi:
„w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną"

 

Dla osób posiadających ważną wejherowską kartę elektroniczną:
• Zgłosić się w terminie od 27 sierpnia 2018 roku z wejherowską kartą elektroniczną do działu KARTA ELEKTRONICZNA w Wejherowie przy ulicy Tartacznej 2 (Baza MZK Wejherowo) w godzinach od 08:00 do 14:30,
• Przedstawić do wglądu ważną legitymację szkolną,
• Potwierdzić adres zameldowania składając oświadczenie zawierające adres zameldowania podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

wiecej informacji