AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 14.02.2023, PRZETARGI: 20.03.2023

Nowa taryfa za usługi komunikacji miejskiej MZK Wejherowo od 3 kwietnia 2023 r.

2023-03-14 09:30:00
2022-05/1652793082-ikony-01-1.png

Informujemy, że od 3 kwietnia 2023 r. zmianie ulegnie taryfa za usługi komunikacji miejskiej MZK Wejherowo.

Zmiany obowiązujące od 03.04.2023 r.:
• zmianie ulegają wyłącznie ceny biletów okresowych,
• bilet jednorazowy papierowy staje się także elektronicznym w cenie – 4,80 zł (bilet normalny) i 2,40 zł (bilet ulgowy).

Bilety okresowe imienne

Bilet: Normalny Ulgowy
miesięczny  118 zł 59 zł
24-godzinny (ważny przez 24 godziny od skasowania) 22 zł 11 zł

Bilety okresowe na okaziciela 

Bilet:  

miesięczny

137 zł

5-dniowy (ważny przez 5 dni od skasowania) 32 zł
24-godzinny (ważny przez 24 godziny od skasowania) 22 zł
Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i zwierząt jest bezpłatny.
Bilety miesięczne, 24-godzinne i 5-dniowe to bilety elektroniczne ładowane na Kartę Elektroniczną lub telefoniczne (na aplikacji mobilnej).

§ Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa" (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 4903).