AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 16.03.2020, PRZETARGI: 25.02.2020

Jak uzyskać Kartę Elektroniczną?

Karta Elektroniczna imienna

Można ją uzyskać wypełniając wniosek o wydanie Karty Elektronicznej, który składamy elektronicznie na stronie: wniosek.mzkwejherowo.pl (Wniosek o wydanie karty - opcja elektroniczna) lub tradycyjnie pobierając wniosek w kasie MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie, albo ze strony: mzkwejherowo.pl/wzor-wniosku (Wniosek o wydanie karty - wydruk do pdf). Taki wniosek należy czytelnie wypełnić, dołączyć zdjęcie i złożyć w ww. kasie lub przesłać listownie na adres:
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo

Karta Elektroniczna na okaziciela

Aby ją uzyskać nie jest wymagane wypełnianie wniosku, ani podawanie danych osobowych. Można ją odebrać natychmiastowo w kasie MZK Wejherowo po uiszczeniu opłaty. 

Jednorazowa opłata za wydanie Karty Elektronicznej wynosi 10 zł

Termin odbioru Karty elektronicznej wynosi do 21 dni od daty wniesienia opłaty za wydanie Karty Elektronicznej do kasy MZK Wejherowo lub wpływu na rachunek bankowy MZK Wejherowo.

Uwaga! Przy wniosku składanym przez internet z wybranym miejscem odbioru w Kasie MZK Wejherowo Wnioskodawca zobowiązany jest przy odbiorze Karty Elektronicznej do jednorazowego złożenia własnoręcznego podpisu wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty Elektronicznej. W przypadku posiadania przez Wnioskodawcę opiekuna prawnego Kartę elektroniczną może odebrać opiekun prawny.

Dodatkowe informacje

Kartę Elektroniczną imienną może również odebrać inna osoba - po okazaniu upoważnienia i swojego dokumentu tożsamości składając czytelny podpis potwierdzający odbiór karty, jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony w kasie MZK Wejherowo lub listownie i posiada podpis na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi Karty Elektronicznej.

Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, przed złożeniem wniosku lub wydaniem Karty Elektronicznej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień.

Opcje odbioru karty

Odbiór osobisty

Przesyłka pocztowa

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
Punkt Obsługi Pasażera (Kasa)
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
Dotyczy tylko wniosku złożonego przez ISOKE
koszt usługi: dodatkowo 6,10 zł

Dokonywanie zapłaty za przejazd Kartą Elektroniczną musi zostać poprzedzone zakupieniem właściwego rodzaju biletu. Kasowanie Karty Elektronicznej polega na zbliżeniu jej do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia. Potwierdzi to odpowiedni sygnał dźwiękowy i informacja na wyświetlaczu czytnika.

Pasażerowie posiadający ważne Karty Elektroniczne MZK Wejherowo mogą wykorzystywać je do zakupu biletów metropolitalnych MZKZG oraz biletów okresowych ZTM Gdańsk lub ZKM Gdynia.

Wszelkie zapytania i uwagi w sprawie Karty elektronicznej można uzyskać:
• przez e-mail: karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl,
• przez formularz „Pytania i reklamacje" na stronie wniosek.mzkwejherowo.pl,
• pod numerem telefonu 58 572 29 44 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.