AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 03.09.2018, PRZETARGI: 16.05.2019

Zasady korzystania z Karty Elektronicznej

Zasady nabycia karty elektronicznej:

Pasażer wejherowskiej sieci komunikacji miejskiej w Wejherowie nie posiadający Karty elektronicznej ma prawo do złożenia wniosku o jej wydanie.

Wniosek o wydanie Karty elektronicznej można odebrać w Kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 lub pobrać ze strony http://mzkwejherowo.pl/wzor-wniosku.
Wniosek o wydanie karty - wydruk do pdf

Wniosek o wydanie Karty elektronicznej można składać również drogą elektroniczną na stronie https://wniosek.mzkwejherowo.pl.
Wniosek o wydanie karty - opcja elektroniczna

Wniosek należy czytelnie wypełnić, dołączyć aktualne zdjęcie i złożyć w Kasie MZK Wejherowo przy ulicy Tartaczna 2, lub przesłać listownie na adres: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo ul. Tartaczna 2.

Termin odbioru Karty elektronicznej wynosi do 21 dni od daty wpłaty opłaty za wydanie Karty elektronicznej do Kasy Spółki lub wpływu na rachunek bankowy MZK Wejherowo.

Uwaga!!!

Przy wniosku składanym drogą elektroniczną z wybranym miejscem odbioru w Kasie MZK Wejherowo, ul.Tartaczna 2, Wnioskodawca zobowiązany jest przy odbiorze Karty elektronicznej do jednorazowego złożenia własnoręcznego podpisu wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania karty elektronicznej. W przypadku posiadania przez Wnioskodawcę opiekuna prawnego Kartę elektroniczną odebrać może opiekun prawny.

Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony w Kasie Spółki lub listownie i posiada podpis na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi karty elektronicznej, Kartę elektroniczną imienną może odebrać również inna osoba po okazaniu swojego dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, upoważnienie) i składając czytelny podpis potwierdzający odbiór karty.

Dla wniosku o wydanie Karty elektronicznej złożonego poprzez INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KARTY ELEKTRONICZNEJ na stronie https://wniosek.mzkwejherowo.pl, Wnioskodawca może zamówić dodatkową usługę dostawy Karty elektronicznej na podany adres w Polsce, przesyłką pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wybór usługi dostawy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru poprzedzony musi być zapłatą w wysokości 6,10 zł. Zapłatę należy wnieść jednocześnie z opłatą za wydanie karty.

Osobisty odbiór Karty elektronicznej następuje w Kasie MZK Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul.Tartaczna 2, po sprawdzeniu uiszczenia opłaty za Kartę w wysokości 10 złotych.

Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, przed złożeniem wniosku lub wydaniem Karty elektronicznej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień.

Kartę elektroniczną na okaziciela można odebrać natychmiast po uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie Karty w wysokości 10 złotych, bez wypełniania jakichkolwiek wniosków.

Dokonywanie zapłaty za przejazd Kartą elektroniczną poprzedzone musi zostać zakupieniem właściwego rodzaju biletu. Karty elektroniczne należy kasować w kasownikach biletów elektronicznych podczas każdego wsiadania/wysiadania do/z pojazdu.

Karty elektroniczne dla osób posiadających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych nie wymagają - poza opłatą za Kartę - wnoszenia żadnych opłat.

Pasażerowie posiadający ważne wejherowskie karty elektroniczne mogą wykorzystywać je do zakupów biletów taryfy biletowej MZKZG w Gdańsku, ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni.

Wszelkie zapytania i uwagi w sprawie Karty elektronicznej prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres mailowy karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl lub bezpośrednio z wykorzystaniem formularza PYTANIA I REKLAMACJE zamieszczonego na stronie www.mzkwejherowo.pl w zakładce INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KARTY ELEKTRONICZNEJ.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania i uwagi dotyczące Karty elektronicznej można uzyskać również w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 pod numerem telefonu 58 572 29 44 p. Krzysztof Nalewajko.