MZK Wejherowo

Historia

 

07.09.1981

MPK w Gdyni tworzy placówkę komunikacji miejskiej
w Wejherowie i uruchamia pierwszą linię autobusową

01.09.1991

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr XV/117/91 z dnia 30.06.1991 roku utworzony zostaje zakład budżetowy Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie. Wyposażony został w tabor z wydzielenia i przekazania go ze struktury WPK GG. Działalność w formie zakładu budżetowego Miasta Wejherowa trwała do 31 grudnia 2001 roku, a następnie na jego bazie utworzono spółkę prawa handlowego pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z o.o.

Historia

 

Historia

 

Historia    Historia

 

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie od początku swego istnienia dysponował głównie autobusami marki Jelcz M-11, z których większość w 1997 roku nadawała się do pilnych remontów i wymiany. Firmie brakowało sprawnych autobusów do przewożenia pasażerów.

W 1998 roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Wejherowa programu gospodarczego dla Miasta Wejherowa pt:"Strategia wymiany taboru MZK" na ulicach Miasta rozpoczęły się pierwsze testy nowoczesnych autobusów różnych producentów.

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

28.10.1998

Po wielu miesiącach testów zakupiono pierwsze w historii Wejherowa dwa niskopodłogowe autobusy marki:

                           Neoplan N-4016.

Wprowadzenie ich do eksploatacji było ważnym wydarzeniem dla rozwoju komunikacji w Wejherowie i odbywało się w uroczystej atmosferze. Na ulicach Miasta Wejherowa kursowały autobusy nowej generacji i Pasażerom poprawiły się warunki podróżowania. Jaskółka wiosny nie czyni, ale ...

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

Historia

 

30.05.1999

Największego jednorazowego zakupu nowoczesnych autobusów dokonano w 1999 roku i kolejnych 8 niskopodłogowych autobusów marki Olibus K-4116 firmy Neoplan Polska przyjeżdża do Wejherowa.

Na ulicach Miasta kursuje już 10 nowoczesnych autobusów na ogólną ilość 26 sztuk. Zakup autobusów finansowany był z miejskiego programu "Obligacje Miasta Wejherowa" uchwalonego przez Radę Miasta Wejherowa.

Wzorem roku poprzedniego autobusy zostały uroczyście wprowadzone do eksploatacji i rozpoczęły "służbę" dla wszystkich Pasażerów.

 

Historia

 

Historia

 

Nasza historia nadal się tworzy, dalsze losy wkrótce...