AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 16.03.2020, PRZETARGI: 25.02.2020

Taryfa metropolitalna MZKZG

TARYFA METROPOLITALNA MZKZG ZA USŁUGI WEJHEROWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Uchwała 20/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 7 listopada 2007 z późn. zm.

Ceny biletów metropolitalnych MZKZG obowiązujące od 01.09.2018 roku

Bilety jednorazowe i czasowe NORMALNY ULGOWY1
1-przejazdowy

Telefoniczny na linie zwykłe
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk

 3,00 zł 1,50 zł
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne i nocne
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk
 4,00 zł  2,00 zł
Papierowy na linie zwykłe
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk
 3,40 zł  1,70 zł
Papierowy na linie zwykłe, pospieszne i nocne
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk
 4,40 zł  2,20 zł
1-godzinny Telefoniczny na linie zwykłe
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk
 3,80 zł  1,90 zł
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne i nocne
Obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk
 4,80 zł  2,40 zł
24-godzinny

Komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk

 15 zł  7,50 zł
Kolejowo-komunalny dwóch organizatorów
MZK Wejherowo + SKM, PR, PKM lub ZKM Gdynia + SKM, PR, PKM lub ZTM Gdańsk + SKM, PR, PKM
 20 zł  10 zł

Kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + SKM, PR, PKM

 23 zł  11,50 zł
72-godzinny Komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk
 30 zł  15 zł
Kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + SKM, PR, PKM
 46 zł  23 zł
30-dniowy/miesięczny Komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk
 132 zł  66 zł
Bilety miesięczne promocyjne MZKZG łączone z biletami kolejowymi NORMALNY ULGOWY1
miesięczny Gdańsk - Sopot lub Gdynia - Sopot
Wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu miesięcznego SKM i PR za 80 zł bilet normalny.
Bilety ulgowe wg kolejowych ulg ustawowych.
 70 zł  35 zł
Sieciowy jednego organizatora (MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk + KOLEJ)
Wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu miesięcznego SKM i PR za 134 zł bilet normalny.
Bilety ulgowe wg kolejowych ulg ustawowych.
 76 zł  38 zł

Na cały obszar MZKZG (MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + KOLEJ)
Wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu miesięcznego SKM i PR za 134 zł bilet normalny.
Bilety ulgowe wg kolejowych ulg ustawowych.

 96 zł  48 zł

1 Uprawnienia do przejazdów ulgowych MZKZG

UWAGA! Na liniach MZK Wejherowo obowiązują wyłącznie bilety MZK WEJHEROWO bilety metropolitalne oraz bilety łączone MZKZG!