AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 29.05.2019, PRZETARGI: 25.06.2019

Taryfa metropolitalna

ZA USŁUGI WEJHEROWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Uchwała Zgromadzenia 20/2007 Zgormadzenia MZKZG z dnia 07. listopada 2007 z późn.zm.

Ceny biletów okresowych metropolitalnych obowiązujące od 01.07.2016 roku

 

Bilety metropolitalne

Bilety 24 - godzinne

Bilety 72 - godzinne       

Bilety 30 - dniowe albo miesięczne

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy   

Normalny

Ulgowy

komunalny obowiązuje w:
ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

15,00 zł

7,50 zł

30,00 zł

15,00 zł

132,00 zł

66,00 zł

kolejowo-komunalny dwóch organizatorów obowiązuje w:
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz
w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo

20,00 zł

10,00 zł

---

---

---ł

---

kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów obowiązuje w:
kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz
w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

23,00 zł

11,50zł

46,00 zł

23,00 zł

---

---

Łączony  komunalno kolejowy:
ZTM Gdańsk + Kolej*
obowiązuje w sieci komunikacyjnej ZTM w Gdańsku

--- --- --- --- 76,00 zł 38,00 zł
Łączony komunalno kolejowy:
ZKM Gdynia +Kolej*
obowiązuje w sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni
--- --- --- --- 76,00 zł 38,00 zł
Łączony komunalno kolejowy:
MZK Wejherowo*
obowiązuje w w sieci komunikacyjnej MZK Wejherowo
--- --- --- --- 76,00 zł 38,00 zł
Łączony komunalno kolejowy trójmiejski Gdańsk - Sopot:
obowiązuje na ternie gminy Gdańska i Sopotu*
--- --- --- --- 70,00 zł 35,00 zł
Łączony komunalny kolejowy trójmiejski Gdynia - Sopot:
obowiązuje na ternie gminy Gdyni i Sopotu*
--- --- --- --- 70,00 zł 35,00 zł

Łączony  wszystkich organizatorów + kolej:
Na cały obszar MZKZG*

obowiązuje w: ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni,
MZK Wejherowo oraz SKM, PKM, PR

---

---

---

---

96,00 zł

48,00 zł

* wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM (w tym PKM) i PR za 134 zł (bilet normalny - bilety ulgowe wg kolejowych ulg ustawowych).

Szczegóły dotyczące ulg ustawowych dla biletów łączonych

UWAGA! Na liniach MZK Wejherowo obowiązują wyłącznie bilety MZK WEJHEROWO bilety metropolitalne oraz bilety łączone!!!