AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.11.2016, PRZETARGI: 19.01.2017

Taryfa MZK Wejherowo

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2016 roku

Wyciąg z uchwały Rady Miasta Wejherowa VIIk/XXII/246/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

 

Ceny [zł] biletów jednorazowych za jeden przejazd
Bilet papierowy  

Bilet elektroniczny

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
3,20 zł

1,60 zł

3,00 zł

1,50 zł

Bilet jednorazowy na jeden przejazd jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu.

 1. Bilet papierowy dla nadania mu ważności podlega jednokrotnemu kasowaniu w kasownikach biletów papierowych.
 2. Bilet papierowy sprzedawane przez kierowce autobusu z drukarki autobusowej nie podlegają kasowaniu.
 3. Bilet elektroniczny dla nadania mu ważności podlega kasowaniu w kasownikach biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.
 4. Po skasowaniu biletu jednorazowego w pojeździe zabrania się jego dalszego odstępowania innemu pasażerowi.
 5. Ustala się bezpłatny przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwierząt domowych (np. psy na rękach, koty, ptaki).

RODZAJ LINII

Bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny

Bilet imienny

Bilet na okaziciela

ważny od poniedziałku do piątku

ważny codziennie

ważny przez 24 godziny

ważny codziennie

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

przez miesiąc
lub 30 dni

przez 5 dni

Zwykłe w granicach Gminy Wejherowo
i Luzino i Miasta Redy i Rumi i Wejherowa

84 zł

42 zł

94 zł

47 zł

13 zł

6,50 zł

110 zł

25 zł

 1. Bilet imienny 24 - godzinny NORMALNY dostępny jest również jako bilet na okaziciela
 2. Bilet miesięczny jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. Bilet 30 - dniowy jest ważny przez okres 30 (trzydziestu) kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupujacego.
 4. Bilet 5 - dniowy jest ważny przez okres 5 (pięciu) kolejnych dni kalendarzowych od daty pierwszego skasowania.
 5. Bilet 24 - godzinny jest ważny przez 24 godziny od momentu skasowania.
 6. Bilety okresowe podlegają kasowaniu w kasownikach biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.
 7. Bilety okresowe są biletami elektronicznymi przesiadkowymi i uprawniają do nieograniczonej liczby podrózy i zmiany środka transportu w trakcie realizacji przejazdu wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej w okresie swojej ważności.

UWAGA! Na liniach MZK Wejherowo obowiązują wyłącznie bilety MZK WEJHEROWO oraz bilety metropolitalne!!!