AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.01.2020, PRZETARGI: 25.06.2019

Uprawnienia do przejazdów ulgowych

bip.png

Do korzystania z biletów metropolitalnych ulgowych w środkach Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprawnieni są:

  1. kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej;
  2. Inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych
  3. emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS, lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;
  4. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
  5. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat;
  6. studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
  7. Studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanej poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC
  8. doktoranci - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymację uczestnika studiów doktoranckich.