AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.10.2020, PRZETARGI: 03.06.2020

Dodatkowe uprawnienie do przejazdów ulgowych

2020-10-15 12:38:21
2020-10/1603449655-info-01.png

Informujemy, że od 15.10.2020 r., działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych nabyły na podstawie rozporządzenie uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na terenie całego kraju.

Ulga wynosi 50 % ceny biletu normalnego.

Podczas przeprowadzanej w autobusach wejherowskiej komunikacji miejskiej kontroli biletowej osoby te muszą okazać legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.
Wzór dokumentu określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1252).

Pasażerowie uprawnieni do tej ulgi, którzy posiadają wejherowską kartę elektroniczną proszone są o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2 do bezpłatnej zmiany statusu posiadanej karty.
Posiadanie imiennej wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem nie wymaga okazywania żadnych innych dokumentów poza wejherowską kartą elektroniczną.