AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 03.09.2018, PRZETARGI: 16.05.2019

Podmiot gospodarczy

bip.png

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Tartaczna 2 84-200 Wejherowo
konto bankowe nr 58 1160 2202 0000 0000 6196 4427

- wpisana do rer estru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073144, kapitał zakładowy 7 601 000 zł.(opłacony w całości).

KRS 00000073144
NIP 588-19-99-910
tel 58-572-29-30
fax 58-572-29-31

[wprowadził - Krzysztof Nalewajko]