AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.11.2016, PRZETARGI: 24.04.2017

Podmiot gospodarczy

bip.png

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Tartaczna 2 84-200 Wejherowo

- wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073144, kapitał zakładowy 7 601 000 zł.(opłacony w całości).

KRS 00000073144
NIP 588-19-99-910
tel 58-572-29-30
fax 58-572-29-31