AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 02.12.2019, PRZETARGI: 25.06.2019

Reklama

Przedstawiamy Państwu ofertę reklamy na autobusach komunikacji miejskiej w sieci komunikacyjnej MZK Wejherowo. Oferta dotyczy możliwości umieszczenia reklamy na powierzchni zewnętrznej autobusu z wyłączeniem szyb, ściany przedniej i miejsc przeznaczonych na oznakowania.

Przykładowe propozycje reklamowe widziane codziennie przez Mieszkańców, Podróżnych, Gości i Pasażerów. Autobus marki SOLARIS URBINO 12 (NEOPLAN, OLIBUS):

  • miesięczny koszt ekspozycji reklamy wynosi netto 700 złotych. Minimalny okres ekspozycji reklamy całopojazdowej 1 rok,
  • koszty projektu, wykonania i montażu reklamy ponosi Zleceniodawca,
  • montaż reklamy na istniejących powłokach lakierniczych po uzgodnieniu projektu, technologii oraz rodzaju materiałów i podpisaniu umowy.

Oferujemy również reklamę plakatową wewnątrz autobusu i panelach reklamowych wiat przystankowych:

  1. Format A3, 20 złotych/jeden plakat/jeden autobus/jeden miesiąc;
  2. Format A4, 15 złotych/jeden plakat/jeden autobus/jeden miesiąc;
  3. Inne formaty i miejsca reklamy do negocjacji.

W przypadku zleceń o szczególnym charakterze istnieje możliwość negocjacji warunków i stawek.

Na Państwa zapytania odpowiedzi udzieli Z-ca Dyrektora p. Feliks Makurat pod numerami telefonów oraz pod adresem e-mail:
58 572 29 34
58 572 29 30
58 572 29 32
604 206 922
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

 

Reklamy nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, nie mogą zawierać tekstów lub wizerunków powszechnie uznanych za obrażające uczucia religijne, narodowe oraz naruszające zasady współżycia społecznego oraz reklam związanych z działalnością partii politycznych i wszelkiego rodzaju kampanii wyborczych, Reklamy nie mogą dotyczyć kandydatów na członków rad miasta, gminy, powiatu, województwa, sejmu, senatu, Prezydenta, Wójta, Burmistrza, Marszałka, Wojewody.