AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Karta Elektroniczna

Zwrot Karty Elektronicznej
Blokada Karty Elektronicznej
Odzyskanie biletu z utraconej Karty Elektronicznej
Wzór wniosku o wydanie Karty Elektronicznej
Internetowy wniosek o wydanie Karty Elektronicznej
Sprawdź stan swojej Karty Elektronicznej

Czym jest Karta Elektroniczna MZK Wejherowo?

Karta Elektroniczna MZK Wejherowo to nowoczesna i bezpieczna karta, której używanie jest łatwe i wygodne. Możesz ją używać na dwa sposoby:

jako Portmonetka Elektroniczna jako nośnik biletów okresowych
Działa ona na zasadzie karty przedpłaconej (tzw. pre-paid). Doładowujesz Kartę Elektroniczną wybraną kwotą w Punkcie lub przez internet. Gdy wsiadasz do autobusu przykładasz Kartę do czytnika, wówczas zostanie pobrana opłata za przejazd ważna do końca kursu (potwierdzi to sygnał dźwiękowy i informacja na ekranie czytnika). Na swojej Karcie możesz mieć załadowane bilety okresowe np. miesięczny, 24-godzinny lub 5-dniowy, a także metropolitalne. Kupić je możesz przez internet lub w Punkcie. Ilość przejazdów na bilecie okresowym jest nieograniczona przez cały okres jego ważności – oznacza to, że jeździsz, ile chcesz.

Jak wyrobić Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo?

Karta Elektroniczna imienna

Możesz ją uzyskać wypełniając wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do wyrobienia takiej Karty będziesz będziesz potrzebował zdjęcia (takiego jak do legitymacji lub dowodu osobistego). Na Kartach Elektronicznych imiennych można korzystać z ulg, czy uprawnień do przejazdów bezpłatnych - o ile przysługują.

Wniosek w formie tradycyjnej Wniosek w formie elektronicznej
jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Tartacznej 2,
w wersji do druku jest dostępny pod linkiem tutaj - można go wysłać pocztą na adres Spółki lub dostarczyć osobiście.
  wniosek elektroniczny jest dostępny w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej

Karta Elektroniczna na okaziciela

Aby ją uzyskać nie musisz wypełnianiać wniosku, ani podawać danych osobowych, nie potrzebujesz także zdjęcia. Można ją odebrać natychmiastowo w Punkcie Obsługi Pasażera MZK Wejherowo po uiszczeniu opłaty. Na Kartach Elektronicznych na okaziciela nie można korzystać z ulg, ani uprawnień do przejazdów bezpłatnych.


Jednorazowa opłata za wydanie Karty Elektronicznej wynosi 10 zł

Twoja Karta Elektroniczna będzie gotowa do 21 dni od daty wniesienia opłaty za wydanie Karty Elektronicznej do kasy MZK Wejherowo lub wpływu na rachunek bankowy MZK Wejherowo, lecz staramy się by ten termin był jak najkrótszy.

Uwaga! Jeśli składasz wniosek przez internet i wybrałeś odbiór w Punkcie Obsługi MZK Wejherowo musisz złożyć przy odbiorze własnoręczny podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty Elektronicznej. Jeśli wnioskodawca posiada opiekuna prawnego to Kartę Elektroniczną może odebrać opiekun prawny.


Dodatkowe informacje

Twoją Kartę Elektroniczną imienną może również odebrać inna osoba - jeśli okaże upoważnienie i swój dokument tożsamości oraz złoży czytelny podpis potwierdzający odbiór karty (jeśli wniosek o wydanie karty został złożony w kasie MZK Wejherowo lub listownie i posiada podpis na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi Karty Elektronicznej).

Jeśli korzystasz z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, przed złożeniem wniosku lub wydaniem Karty Elektronicznej będziesz musiał przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień.

Opcje odbioru karty

Odbiór osobisty

Przesyłka pocztowa

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
Punkt Obsługi Klienta (Kasa)
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
Dotyczy tylko wniosku złożonego przez internet
koszt usługi: dodatkowo 11,80 zł

Pamiętaj, że aby korzystać z Karty Elektronicznej musisz doładować ją wybraną kwotą lub zakupić bilet okresowy (możesz to zrobić w Punktach Obsługi Karty Elektronicznej lub przez internet). Aby skasować bilet elektroniczny musisz zbliżyć Kartę do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia. Potwierdzi to odpowiedni sygnał dźwiękowy i informacja na wyświetlaczu czytnika.


Jeśli posiadasz ważną Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo możesz wykorzystać ją do zakupu biletów metropolitalnych MZKZG oraz biletów okresowych ZTM Gdańsk lub ZKM Gdynia.

Wszelkie zapytania i uwagi w sprawie Karty elektronicznej można uzyskać:
• przez e-mail: karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl,
• przez formularz „Pytania i reklamacje" na stronie wniosek.mzkwejherowo.pl,
• pod numerem telefonu 58 572 29 44 w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00.