AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 03.09.2018, PRZETARGI: 18.03.2019

Przetarg nieograniczony

Postępowanie nr 4 - świadczenie usług przewozowych na linii 18 i 19

bip.png

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko]  ogłoszenie
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] siwz
[ - autor: Sławomir Misiak]
[2019-02-11 10:18 - ponownie opublikował: Krzysztof Nalewajko]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 1
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 2
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 3
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 4
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 5
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 6
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 8
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 9
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 10
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-15 09:16 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] aktualizacja siwz
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-02-22 14:36 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] zapytanie nr 1
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-01 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o otwarciu ofert
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-18 15:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o wyniku postępowania
[ - autor: Sławomir Misiak]

Postępowanie nr 3 - świadczenie usług przewozowych na linii 17

bip.png

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko]  ogłoszenie
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] siwz

[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 1
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 2
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 3
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 4
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 5
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 6
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 8
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 9
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-08 14:15 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 10
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-15 09:16 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] aktualizacja siwz
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-02-22 14:36 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] zapytanie nr 1
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-01 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o otwarciu ofert
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-18 15:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o wyniku postępowania
[ - autor: Sławomir Misiak]

Postępowanie nr 2 - świadczenie usług przewozowych na linii 12

bip.png

[2019-02-06 11:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko]  ogłoszenie
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] siwz

[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 1
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 2
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 3
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 4
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 5
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 6
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 8
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 9
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 10
[ - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-15 09:16 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] aktualizacja siwz
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-01 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o otwarciu ofert
[ - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-18 15:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o wyniku postępowania
[ - autor: Sławomir Misiak]

Postępowanie nr 1 - świadczenie usług przewozowych na linii 3

bip.png

[2019-02-06 11:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko]  ogłoszenie
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] siwz

[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 1
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 2
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 3
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 4
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 5
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 6
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 8
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 9
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-07 10:00 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] załącznik nr 10
[                              - autor: Sławomir Misiak]

[2019-02-15 09:16 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] aktualizacja siwz
[                              - autor: Feliks Makurat]

[2019-02-22 14:36 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] zapytanie nr 1
[                              - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-01 14:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o otwarciu ofert
[                               - autor: Feliks Makurat]

[2019-03-18 15:40 - opublikował: Krzysztof Nalewajko] informacja o wyniku postępowania
[ - autor: Sławomir Misiak]