AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.06.2019, PRZETARGI: 25.06.2019

Zasady blokowania karty elektronicznej

Zasady blokowania Karty elektronicznej

Pasażer wejherowskiej sieci komunikacji miejskiej w Wejherowie posiadający Kartę elektronicznej ma prawo do złożenia wniosku o jej zablokowanie w przypadku jej uszkodzenia, utraty lub zwrotu.

Zablokować można tylko karty imienne, których emitentem jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

Wniosek o zablokowanie Karty elektronicznej można złożyć w Kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2.

Wniosek o zablokowanie Karty elektronicznej można składać również drogą elektroniczną na stronie https://wniosek.mzkwejherowo.pl

Wniosek o zablokowanie Karty - opcja elektroniczna

Wszelkie zapytania i uwagi w sprawie Karty elektronicznej prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres mailowy karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl lub bezpośrednio z wykorzystaniem formularza PYTANIA I REKLAMACJE zamieszczonego na stronie www.mzkwejherowo.pl w zakładce INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KARTY ELEKTRONICZNEJ.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania i uwagi dotyczące Karty elektronicznej można uzyskać również w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 pod numerem telefonu 58 572 29 44 p. Krzysztof Nalewajko.