AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Władze spółki

bip.png

Zgromadzenie wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Wejherowa 

Zarząd:

Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu Czesław Kordel

Prokurenci:

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Przewozów, Prokurent Marcin Balakowski

Rada Nadzorcza: 

Przewodniczący Jan Jednoralski
Z-ca przewodniczącego Jarosław Jędrzejewski
Członek Andrzej Kowalczyk
[Odpowiedzialny za treść - Czesław Kordel]
[Wprowadził informację - Maksymilian Rudnik]
[Ostatnio zmodyfikował - Maksymilian Rudnik]
[Data wytworzenia informacji - 16.04.2024 10:28]
[Ostatnia aktualizacja - 16.04.2024 10:28]