AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 14.05.2024

Wspieramy elektromobilność

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”

Projekt pn.: „Zmniejszenie w wejherowskiej komunikacji miejskiej emisji trujących spalin emitowanych przez silniki spalinowe, ograniczenie emisji CO2 i hałasu oraz podniesienie komfortu podróży dla pasażerów” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza I).


Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr: 3015/2021/Wn11/OA-TP-FN/D z dnia 23.12.2021 r.


Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w lokalnym układzie sieci komunikacyjnej MZK Wejherowo Sp. z o.o., poprawa jakości usług transportowych (mniej hałaśliwy tabor, wyższy komfort jazdy dla pasażerów) oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.


Przedmiot projektu

W ramach inwestycji planuje się zakup czterech standardowych autobusów elektrycznych o dł. ok. 12 m, z przeznaczeniem do obsługi linii zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miast Wejherowo, Reda i Rumia oraz gmin Wejherowo i Luzino. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in. w systemy karty elektronicznej (bilet elektroniczny), informacji pasażerskiej, lokalizacji pojazdu oraz monitoringu wizyjnego.

W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje również zakup, montaż i stworzenie kompletnej infrastruktury zasilania energetycznego – dwóch ładowarek dwustanowiskowych wolnego ładowania, każda o mocy min. 120 kW na terenie bazy MZK Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2.

Ponadto, w ramach niniejszego projektu, zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z obsługi zakupionych pojazdów i infrastruktury dla co najmniej 15 pracowników MZK Wejherowo Sp. z o.o.


Efekty rzeczowe projektu

• Liczba utworzonych punktów ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW - 2 szt.,
• Liczba bezemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehilcle) – 4 szt.,
• Liczba przeszkolonych osób – 15 os.


Efekt ekologiczny projektu

• Zmniejszenie emisji CO2: 140,44607 Mg/rok,
• Ograniczenie emisji tlenków azotu: 1,341692 Mg/rok,
• Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,02823 Mg/rok.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2023 r.

Okres realizacji projektu: 2022-2023
Całkowita wartość projektu: 10 844 023,00 PLN
Kwota dotacji NFOŚiGW: 5 647 500,00 PLN