AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.04.2022, PRZETARGI: 10.08.2022

Bezpłatne bilety dla uczniów szkół podstawowych

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na rok szkolny 2021/2022 będą ładowane od 1 września 2021 r.
Dodatkowo przypominamy, że w celu uzyskania uprawnienia wymagana jest legitymacja ważna na nowy rok szkolny.

zdo.png

   

pwoi.png

Od środy, 1 września 2021 roku w wejherowskiej komunikacji miejskiej rozpocznie się ładowanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i gminy Luzino na rok szkolny 2021/2022.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych 2021/2022

rok urodzenia wiek ucznia wymagana ważność
legitymacji szkolnej:
okres ważności uprawnienia
2014 7 30.09.2022 01.09.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2013 8 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2012 9 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2011 10 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2010 11 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2009 12 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022 - 30.09.2022
2008 13 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022 01.09.2022- 30.09.2022
2007 14 30.09.2022 01.10.2021 - 30.06.2022

Podstawa prawna:
Uchwała nr VIIIk/XV/195/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie §4 ust. 13

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może skorzystać z tego uprawnienia?

Uczniowie szkół podstawowych zameldowani w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa, Miasta Reda lub Gminy Luzino, posiadający legitymację szkolną ważną do 30.09.2022 r.


2. Kiedy i gdzie można korzystać z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów?

Bezpłatne podróże można wykonywać w dni powszednie oraz weekendy dowolną ilość razy zgodnie z terminem ważności uprawnienia (nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, czyli w okresie letnich wakacji szkolnych). Bezpłatne przejazdy możliwe są w całej sieci MZK Wejherowo. Przypominamy, by zawsze mieć przy sobie Kartę Elektroniczną oraz ważną legitymację szkolną.


3. Kiedy nie będzie obowiązywało to uprawnienie?

Uprawnienie nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku (okres letnich wakacji szkolnych). W tym czasie uczniowie mogą korzystać z biletów ulgowych (50%).


4. Gdzie można sprawdzić do kiedy mam załadowane uprawnienie na karcie?

Podczas podróży autobusem Na stronie internetowej
Na czytniku kart elektronicznych naciśnij przycisk „i” (INFO) w lewym dolnym rogu. Przytrzymaj kartę przy czytniku i odczytaj informację z ekranu. Wejdź na stronę „Sprawdź stan karty” w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej (ISOKE). Po wprowadzeniu 10-cyfrowego numeru karty wyświetlą się informacje o karcie i załadowanych biletach.

5. Kilka ważnych informacji dotyczących użytkowania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

• podczas podróży musisz mieć przy sobie Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo z załadowanym uprawnieniem oraz ważną legitymację szkolną,
• pamiętaj, aby przykładać kartę do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia,
• podczas przykładania karty do czytnika należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty emitowane przez czytnik biletów elektronicznych informujące o ważności posiadanych uprawnień,
• w przypadku kontroli biletów trzeba zawsze okazywać kontrolerowi swoją Kartę Elektroniczną oraz legitymację szkolną.
• jeżeli podczas kontroli nie będziesz posiadał Karty Elektronicznej z załadowanym uprawnieniem i ważnej legitymacji szkolnej, taki przejazd zostanie uznany jako podróż bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej w wysokości zgodnej z wejherowską taryfą biletową,
• jeśli Twoja Karta Elektroniczna zostanie zgubiona lub ulegnie uszkodzeniu należy złożyć wniosek o zablokowanie Karty Elektronicznej wraz z przepisaniem zawartości na nową kartę oraz wypełnić wniosek o wydanie nowej Karty Elektronicznej. Oprócz drogi internetowej można to zrobić także w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie.


6. Co należy zrobić, aby korzystać z uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych?

Uczniowie nie posiadający Karty Elektronicznej MZK Wejherowo
Elektronicznie Tradycyjnie

• należy złożyć wniosek o wydanie imiennej Karty Elektronicznej,
• w polu „Typ karty” należy zaznaczyć „Bezpłatny – uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym”,
• po wybraniu wyświetli nam się elektroniczne oświadczenie o zameldowaniu, które musi zostać zatwierdzone po wybraniu znacznika,
• należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości 10 zł za wydanie Karty Elektronicznej,
• istnieje możliwość odbioru karty w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie lub za pomocą dostawy Pocztą Polską na każdy adres w Polsce (za dodatkową opłatą),
• jeśli Karta Elektroniczna jest do odbioru, na adres e-mail zostanie wysłana informacja, można również sprawdzić gotowość karty w ISOKE – przypominamy, że podczas odbioru potrzebna jest legitymacja szkolna ucznia z ważnością do 30.09.2022 r. (do wglądu).

• należy czytelnie wypełnić wniosek o wydanie imiennej Karty Elektronicznej oraz oświadczenie o zameldowaniu podpisane czytelnym podpisem przez rodzic/opiekuna prawnego, dołączyć zdjęcie ucznia i złożyć Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie,
• należy uiścić jednorazową opłatę za wydanie Karty Elektronicznej w wysokości 10 zł,
• wnioski można także pobrać w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo,
• termin odbioru Karty Elektronicznej podany zostanie podczas składania wniosku – przypominamy, że podczas odbioru potrzebna jest legitymacja szkolna ucznia z ważnością do 30.09.2022 r. (do wglądu).

Uczniowie posiadający Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo

• należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie w godzinach otwarcia (poniedziałek 9:00 - 11:30, 12:00 - 17:00, wtorek - piątek 9:00 - 11:30, 12:00 - 16:00) wraz z Kartą Elektroniczną i legitymacją szkolną ważną do 30.09.2022 r.,
• konieczne jest również złożenie oświadczenia o zameldowaniu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego,
• przedłużenie ważności uprawnienia na Karcie Elektronicznej jest bezpłatne.


7. Kto może odebrać Kartę Elektroniczną?

Kartę może odebrać rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wydanie Karty Elektronicznej wraz z oświadczeniem o zameldowaniu, osoba upoważniona legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości lub osoba, która ukończyła 13 lat odbierająca wejherowską imienna kartę elektroniczną na swoje imię i nazwisko po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej do 30.09.2022 r.


8. Czy można zwrócić Kartę Elektroniczną i odzyskać opłatę w wysokości 10 zł?

Tak. Warunki dotyczące zwrotu Karty Elektronicznej dostępne są w zakładce „Jak zwrócić Kartę Elektroniczną?”.