AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 15.07.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Bezpłatne bilety dla uczniów szkół podstawowych

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na rok szkolny 2023/2024 będą ładowane od 4 września 2023 r.
Dodatkowo przypominamy, że w celu uzyskania uprawnienia wymagana jest legitymacja ważna na nowy rok szkolny.

zdo.png

   

pwoi.png

lub

Zapisz się do programu Wejherowska Karta Mieszkańca i wybierz „Pakiet bezpłatnej komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym”
• wejdź na stronę www.wejherowskakarta.pl lub przyjdź do Urzędu Miejskiego w Wejherowie (ul. 12 Marca 195),
• złóż wniosek o kartę personalizowaną – „mój bilet elektroniczny MZK i Moja Karta Mieszkańca w jednym”,
• załóż aplikację Wejherowska Karta na swoim telefonie - „mój bilet jest zawsze ze mną – w moim telefonie”, dzięki temu zyskasz łatwiejszy proces przedłużenia uprawnień bezpłatnych przejazdów dla swojego dziecka

Od poniedziałku, 4 września 2023 roku w wejherowskiej komunikacji miejskiej rozpocznie się ładowanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i gminy Luzino na rok szkolny 2023/2024.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych

zameldowanych w Wejherowie:

skorzystanie z uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie wniosku do programu Wejherowska Karta Mieszkańca.

Uprawnienie wydawane jest w formie:
• online za pomocą aplikacji mobilnej Wejherowskiej Karty Mieszkańca,
• zapisu elektronicznego na Karcie Elektronicznej MZK Wejherowo lub Wejherowskiej Karcie Mieszkańca w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo (ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo) w godzinach jego otwarcia lub Punkcie Obsługi Wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo) w każdy dzień roboczy w godzinach 7:30 – 15:30.

zameldowanych w Redzie lub gminie Luzino:

skorzystanie z uprawnienia lub jego przedłużenie jest możliwe w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo w godzinach jego otwarcia.

Do skorzystania z uprawnienia lub jego przedłużenia potrzebne będą:
• Karta Elektroniczna MZK Wejherowo,
• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zameldowaniu ucznia,
• legitymacja szkolna ważna do 30.09.2024 r.

rok urodzenia wiek ucznia wymagana ważność
legitymacji szkolnej:
okres ważności uprawnienia
2016 7 30.09.2024 01.09.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2015 8 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2014 9 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2013 10 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2012 11 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2011 12 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024
2010 13 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024 01.09.2024- 30.09.2024
2009 14 30.09.2024 01.10.2023 - 30.06.2024

Podstawa prawna:
Uchwała Nr VIIIk/XLII/555/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim  oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa" (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 4903)

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może skorzystać z tego uprawnienia?

Uczniowie szkół podstawowych zameldowani w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa, Miasta Reda lub Gminy Luzino, posiadający legitymację szkolną ważną do 30.09.2024 r.


2. Kiedy i gdzie można korzystać z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów?

Bezpłatne podróże można wykonywać w dni powszednie oraz weekendy dowolną ilość razy zgodnie z terminem ważności uprawnienia (nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, czyli w okresie letnich wakacji szkolnych). Bezpłatne przejazdy możliwe są w całej sieci MZK Wejherowo. Przypominamy, by zawsze mieć przy sobie ważną legitymację szkolną oraz Wejherowską Kartę Mieszkańca, aplikację mobilną Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo.


3. Kiedy nie będzie obowiązywało to uprawnienie?

Uprawnienie nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku (okres letnich wakacji szkolnych). W tym czasie uczniowie mogą korzystać z biletów ulgowych (50%).


4. Gdzie można sprawdzić do kiedy mam załadowane uprawnienie na karcie?

Podczas podróży autobusem Na stronie internetowej
Na czytniku kart elektronicznych naciśnij przycisk „i” (INFO) w lewym dolnym rogu. Przytrzymaj kartę przy czytniku i odczytaj informację z ekranu. Wejdź na stronę „Sprawdź stan karty” w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej (ISOKE). Po wprowadzeniu 10-cyfrowego numeru karty wyświetlą się informacje o karcie i załadowanych biletach.

5. Kilka ważnych informacji dotyczących użytkowania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

• podczas podróży musisz mieć przy sobie aplikację mobilną Wejherowskiej Karty Mieszkańca, Wejherowską Kartę Mieszkańca lub Kartę Elektroniczną MZK Wejherowo z załadowanym uprawnieniem oraz ważną legitymację szkolną,
• pamiętaj, aby przykładać kartę do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia,
• podczas przykładania karty do czytnika należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty emitowane przez czytnik biletów elektronicznych informujące o ważności posiadanych uprawnień,
• w przypadku kontroli biletów trzeba zawsze okazywać kontrolerowi swoją kartę lub urządzenie z aplikacją mobilną wraz z załadowanym uprawnieniem oraz legitymację szkolną.
• jeżeli podczas kontroli nie będziesz posiadał karty lub urządzenia z aplikacją z załadowanym uprawnieniem i ważnej legitymacji szkolnej, taki przejazd zostanie uznany jako podróż bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej w wysokości zgodnej z wejherowską taryfą biletową,
• jeśli Twoja Karta Elektroniczna zostanie zgubiona lub ulegnie uszkodzeniu należy złożyć wniosek o zablokowanie Karty Elektronicznej wraz z przepisaniem zawartości na nową kartę oraz wypełnić wniosek o wydanie nowej Karty Elektronicznej. Oprócz drogi internetowej można to zrobić także w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie.


6. Kto może odebrać Kartę Elektroniczną?

Kartę może odebrać rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wydanie Karty Elektronicznej wraz z oświadczeniem o zameldowaniu, osoba upoważniona legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości lub osoba, która ukończyła 13 lat odbierająca wejherowską imienna kartę elektroniczną na swoje imię i nazwisko po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej do 30.09.2024 r.


7. Czy można zwrócić Kartę Elektroniczną i odzyskać opłatę w wysokości 10 zł?

Tak. Warunki dotyczące zwrotu Karty Elektronicznej dostępne są w zakładce „Jak zwrócić Kartę Elektroniczną?”.