AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 25.05.2020, PRZETARGI: 03.06.2020

Bezpłatne bilety dla uczniów szkół podstawowych

zdo.png

   

pwoi.png


Od dnia 26 sierpnia 2019 roku w wejherowskiej komunikacji miejskiej zostaje wprowadzone uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i gminy Luzino na rok szkolny 2019/2020.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych 2019/2020

2019/2020 wiek ucznia wymagana ważność
legitymacji szkolnej:
okres ważności uprawnienia
2012 7 30.09.2020 01.09.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2011 8 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2010 9 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2009 10 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2008 11 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2007 12 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2006 13 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020 01.09.2020 - 30.09.2020
2005 14 30.09.2020 01.10.2019 - 30.06.2020

 

Podstawa prawna:
Obowiązująca treść uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na podstawie uchwały nr VIIk/XXXVIII/436/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 r. brzmi:
„w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto będzie mógł korzystać z tego uprawnienia?
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej zameldowane w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo, Miasta Reda lub Gminy Luzino, posiadające ważną legitymacje szkolną

2. Kiedy będzie obowiązywało to uprawnienie?
Uprawnienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku. Podróże wykonywać będzie można w każdy dzień tygodnia (tj. od poniedziałku do piątku, w soboty oraz niedziele i święta) dowolną ilość razy. Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych wydawane będzie w formie elektronicznej i kodowane na imienną ważną kartę elektroniczną, której wystawcą jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. na okres 10 miesięcy tj. od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku oraz 1 września 2020 do 30 września 2020 roku (niedotyczy uczniów klas ósmych). Uprawnienie obowiązywać będzie wyłącznie na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo.

3. Kiedy nie będzie obowiązywało to uprawnienie?
Uprawnienie nie będzie obowiązywało w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku (letnie wakacje szkolne). W okresie tym uczniowie zachowują dotychczasowe prawo do przejazdów ulgowych z ulgą w wysokości 50%.

4. Gdzie można sprawdzić do kiedy mam załadowane uprawnienie na karcie?
• podczas podróży autobusem przyciśnij przycisk INFO na ekranie kasownika elektronicznego (lewy dolny róg ekranu), przyłóż kartę i odczytaj informację z ekranu
• wejdź na stronę SPRAWDŹ STAN KARTY wprowadź 10-cyfrowy numer karty.

5. Jak korzystać z uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych podczas podróży liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej pojazdami MZK Wejherowo?
• należy posiadać przy sobie zawsze ważną wejherowską imienną kartę elektroniczną,
• pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkoły podstawowej,
• należy zawsze przykładać kartę do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia,
• podczas kasowania karty w czytniku należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty emitowane przez kasownik biletów elektronicznych informujące o ważności posiadanych uprawnień,
• podczas kontroli biletowej należy zawsze okazywać kontrolerowi biletowemu swoją kartę elektroniczną oraz legitymację szkolną.
brak podczas kontroli biletowej ważnej wejherowskiej imiennej karty elektronicznej i legitymacji szkolnej jest przejazdem bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej w wysokości zgodnej z wejherowską taryfą biletową,
• w przypadku uszkodzenia/zgubienia karty elektronicznej wystąpić należy o jej wtórnik wraz z odtworzeniem posiadanych uprawnień do przejazdów wejherowska komunikacją miejską.

6. Co należy zrobić, aby korzystać od 1 września 2019 roku z uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej przez uczennice i uczniów szkół podstawowych?
6.1. Dla uczniów szkoły podstawowej nie posiadających wejherowskiej karty elektronicznej należy złożyć:

6.1.1. Wniosek w wersji papierowej:

• Złożyć wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej wraz z oświadczeniem potwierdzającym adres zameldowania podpisane czytelnym podpisem przez rodzica lub opiekuna prawnego.
• Czytelnie wypełnić wszystkie rubryki wniosku łącznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty elektronicznej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
• Czytelnie wypełnić oświadczenie potwierdzające adres zameldowania dla osoby, która będzie uprawniona do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkoły podstawowej.
• Do wniosku o wydanie imiennej karty elektronicznej dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (nie przyklejać), które zostanie zwrócone przy odbiorze karty.
• Dokonać jednorazowej zapłaty za wydanie karty elektronicznej w wysokości 10 zł.
• Wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej oraz oświadczenie potwierdzające adres zameldowania w wersji papierowej złożyć można w kasie spółki MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2 w godzinach jej pracy (pon: 9.00 - 17.00; wt - pt: 9.00 - 16.00 z przerwą 11.30 - 12.00; w soboty i niedziele: nieczynne) lub przesłać listem pocztowym na adres Spółki MZK Wejherowo.
• Wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Spółki, a bez ograniczeń można go wydrukować ze strony internetowej - WNIOSEK O WYDANIE IMIENNEJ KARTY ELEKTRONICZNEJ
• Oświadczenie potwierdzające adres zameldowania w wersji papierowej dostępne jest w siedzibie Spółki, a bez ograniczeń można je wydrukować ze strony internetowej - OŚWIADCZENIE O ADRESIE ZAMELDOWANIA
Kartę będzie można odebrać w kasie spółki w każdy dzień roboczy w godzinach jej pracy (pon: 9.00 - 17.00; wt - pt: 9.00 - 16.00 z przerwą 11.30 - 12.00; w soboty i niedziele: nieczynne).
• Termin odbioru imiennej karty elektronicznej podany zostanie podczas składania wniosku.
6.1.2. Wniosek w wersji elektronicznej:
• Należy klinkąć na baner powyżej (Zamów bilet darmowy dla dzieci) i wypełnić poszczególne pola zgodnie z instrukcją.
• W Etapie I należy szczególną uwagę na wybór właściwej pozycji „żądany status karty" i wybrać „Bezpłatny – uczeń szkoły podstawowej" (dostępny od 4 grudnia 2017r.)
• Wybór tego typu uprawnienia spowoduje wyświetlenie elektronicznego oświadczenia, które musi zostać wypełnione i podpisane poprzez zaznaczenie znacznika
• Przy wybraniu opcji wysyłka karty elektronicznej Pocztą Polską należy zapoznać się z warunkami zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej zaznaczając znacznik. Warunki zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej dostępne są w DODATKOWYCH INFORMACJACH na stronie http://mzkwejherowo.pl/dodatkowe-informacje
• Wniosek w wersji elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę.
• Przy złożeniu wniosku w wersji elektronicznej kartę można odebrać:
- w kasie spółki w każdy dzień roboczy w godzinach 09:00 – 16:00 w poniedziałki do 17:00 z przerwą od 11:30 do 12:00,
- karta może zostać dostarczona przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres pocztowy w Polsce, za dodatkową opłatą 6,10 zł, którą należy wnieść razem z zapłatą za wydanie karty elektronicznej na rachunek MZK Wejherowo,
- sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest złożony wniosek drogą internetową można dokonać w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej - LINK

6.2. Dla uczniów szkoły podstawowej posiadających ważną wejherowską kartę elektroniczną:
• Przedłużyć ważność legitymacji w szkole podstawowej w której dziecko uczęszcza do dnia 30 września 2020 roku.
• Zgłosić się do kasy MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2 (Baza MZK Wejherowo) w godzinach od 8:00 do 14:30 - okienko KARTA ELEKTRONICZNA
• Przedstawić do wglądu ważną legitymację szkolną.
• Potwierdzić adres zameldowania składając oświadczenie zawierające adres zameldowania podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie dostępne jest na stronie OŚWIADCZENIE O ADRESIE ZAMELDOWANIA 

7. Kto może odebrać imienną wejherowską kartę elektroniczną?
Kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny składający wniosek o wydanie imiennej wejherowskiej karty elektronicznej i oświadczenie potwierdzające adres zameldowania lub osoba przez nich upoważniona legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości lub osoba, która ukończyła 13 rok życia odbierająca wejherowską imienna kartę elektroniczną na swoje imię i nazwisko po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

8. Czy można zwrócić Kartę Elektroniczną i odzyskać opłatę w wysokości 10 zł?
Tak. Warunki dotyczące zwrotu Karty Elektronicznej dostępne są w zakładce Karta Elektroniczna > Jak zwrócić Kartę Elektroniczną? - LINK