AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 15.07.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Przepisy taryfowe

bip.png

§ 1

 1. Wejherowska Sieć Komunikacyjna – linie autobusowe zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez Urząd Miasta Wejherowa w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa i gmin, z którymi Miasto Wejherowo zawarło porozumienie komunalne tj. Gmina Wejherowo, Gmina Luzino, Miasto Reda, Miasto Rumia.
 2. Ceny za usługi przewozowe są jednolite przy przewozach różnymi środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Urząd Miasta Wejherowa. Zapłata za usługi przewozowe dokonywana może być za pomocą biletu elektronicznego, papierowego lub telefonicznego zgodnie z wejherowską taryfą biletową.
 3. Bilety metropolitalne emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, obowiązują na liniach organizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa i gmin, z którymi Miasto Wejherowo zawarło porozumienie komunalne tj. Gmina Wejherowo, Gmina Luzino, Miasto Reda, Miasto Rumia.
 4. Bilet jednorazowy emitowany przez MZK Wejherowo Sp. z o.o. jest ważny w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo, Gminy Luzino, Miasta Reda, Miasta Rumi, na wszystkich liniach Wejherowskiej Sieci Komunikacyjnej.
 5. Bilet jednorazowy papierowy lub elektroniczny jest ważny od momentu skasowania do końca kursu, na którym został on skasowany lub opuszczenia pojazdu na obszarze Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo, Gminy Luzino, Miasta Reda, Miasta Rumi na wszystkich liniach Wejherowskiej Sieci Komunikacyjnej.
 6. Bilet papierowy sprzedany przez kierowcę autobusu z drukarki autobusowej nie podlega kasowaniu.
 7. Bilet elektroniczny jednorazowy zakupiony za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla nadania mu ważności musi być zakupiony niezwłocznie po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej i okazany do kontroli przez posiadacza urządzenia mobilnego.
 8. Bilet okresowy jest ważny na obszarze Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo, Gminy Luzino, Miasta Reda, Miasta Rumi na wszystkich liniach Wejherowskiej Sieci Komunikacyjnej.
 9. Bilet okresowy imienny normalny i ulgowy to bilet elektroniczny i jest do nabycia w formie:
  a. biletu miesięcznego – ważnego na okres jednego miesiąca np.: od 1 marca do 31 marca, od 12 października do 11 listopada, przez wszystkie dni tygodnia, od wskazanej daty,
  b. biletu 24-godzinnego – ważnego przez 24 godziny od pierwszego skasowania.
 10. Bilet okresowy na okaziciela to bilet elektroniczny i jest do nabycia w formie:
  a. biletu miesięcznego – ważnego na okres jednego miesiąca np.: od 1 marca do 31 marca, od 12 października do 11 listopada, przez wszystkie dni tygodnia, od wskazanej daty, 
  b. biletu 24-godzinnego – ważnego 24 godziny od pierwszego skasowania,
  c. biletu 5-dniowego – ważnego przez 5 dni od pierwszego skasowania.
 11. Bilety okresowe to bilety elektroniczne przesiadkowe tj. uprawniające do nieograniczonej zmiany środka transportu w trakcie realizacji przejazdu wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej.
 12. Bilet elektroniczny występuje w postaci: 
  a. Wejherowskiej Karty Elektronicznej imiennej – wyposażonej w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający dane identyfikacyjne posiadacza karty, ewentualne uprawnieniado biletów bezpłatnych lub rodzaj i wartość biletu wraz z terminem jego ważności oraz nadruk w postaci zdjęcia, imienia i nazwiska posiadacza karty i numeru identyfikacyjnego karty,
  b. Wejherowskiej Karty Elektronicznej „na okaziciela” – wyposażonej w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający rodzaj i wartość biletu wraz z terminem jego ważności oraz nadruk w postaci napisu „na okaziciela” i numer identyfikacyjny karty,
  c. Wejherowskiej Karty Mieszkańca – wyposażonej w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający dane identyfikacyjne posiadacza karty, ewentualne uprawnienia do biletów bezpłatnych lub rodzaj i wartość biletu wraz z terminem jego ważności oraz nadruk w postaci zdjęcia, imienia i nazwiska posiadacza karty i numeru identyfikacyjnego karty,
  d. biletu telefonicznego na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną odpowiednią i działającą aplikacją do zakupu biletów – wykaz dostępnych aplikacji mobilnych znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o
 13. Pasażer, który dokonywać będzie taryfowej zapłaty za przejazd w formie biletu elektronicznego odpowiada za wykupienie właściwego rodzaju biletu okresowego lub biletu jednorazowego.
 14. Zakup elektronicznych biletów jednorazowych za pomocą karty elektronicznej możliwy jest w formie Portmonetki Elektronicznej tj. środków zapisanych na wirtualnym saldzie karty.
 15. Zakup biletu i załadowanie salda Portmonetki Elektronicznej możliwe są w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów lub poprzez dedykowaną stronę internetową z automatycznym załadowaniem karty po przyłożeniu do czytnika biletów elektronicznych w autobusie.

§ 2

 1. Bilet jednorazowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu. Po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystywania nie może być przekazany innej osobie.
 2. Bilet jednorazowy jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu.
 3. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe.
 4. Bilet zniszczony, uszkodzony, w jakikolwiek sposób poprawiany lub niewłaściwie skasowany jest nieważny.
 5. Bilet ulgowy jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym prawo pasażera do korzystania z przejazdu ulgowego w komunikacji miejskiej.
 6. Bilet bezpłatny w postaci karty elektronicznej ważny jest – w okresie ważności posiadania uprawnień – bez dokumentów potwierdzających prawo pasażera do korzystania z przejazdów bezpłatnych w komunikacji miejskiej.
 7. Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i zwierząt jest bezpłatny.
 8. Bilety i dokumenty podróżny zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie kontrolerów biletów w trakcie przeprowadzanej przez nich kontroli

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 r.