AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.04.2022, PRZETARGI: 22.02.2022

Przepisy taryfowe

bip.png

§ 1.

 1. Ceny za usługi przewozowe są jednolite przy przewozach różnymi środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.. Zapłata za usługi przewozowe dokonywana może być za pomocą biletu elektronicznego lub papierowego lub telefonicznego zgodnie z taryfą biletową.
 2. Bilet jednorazowy MZK Wejherowo Sp. z o.o. jest ważny na obszarze Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo, Gminy Luzino, Miasta Redy, Miasta Rumi na wszystkich liniach Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o..
 3. Bilet papierowy dla nadania mu ważności podlega jednokrotnemu kasowaniu w kasowniku biletów papierowych niezwłocznie po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej.
 4. Bilet papierowy sprzedany przez kierowcę autobusu z drukarki autobusowej nie podlega kasowaniu.
 5. Bilet okresowy jest ważny na obszarze Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo, Gminy Luzino, Miasta Redy, Miasta Rumi na wszystkich liniach Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o..
 6. Bilet okresowy imienny, normalny i ulgowy można nabyć na określony miesiąc lub na okres 30 {trzydziestu} dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupującego:
  1. na dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel),
  2. na wszystkie dni.
 7. Bilet okresowy imienny 24 - godzinny normalny i ulgowy można nabyć z ważnością przez 24 godziny od momentu skasowania.
 8. Bilet okresowy na okaziciela, ważny codziennie można nabyć:
  1. na wszystkie dni określonego miesiąca lub na okres 30 {trzydziestu} dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupującego,
  2. na 5 kolejnych dni kalendarzowych.
  3. na 24 godziny od momentu skasowania.
 9. Bilet pięciodniowy ważny jest przez pięć kolejnych dni kalendarzowych, licząc od daty pierwszego skasowania w kasowniku autobusu.
 10. Bilet miesięczny, bilet 30-dniowy i bilet na okaziciela są biletami elektronicznymi przesiadkowymi, tj. uprawniającymi do nieograniczonej zmiany środka transportu w trakcie realizacji przejazdu wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej.
 11. Bilet imienny jednorazowy, okresowy i bezpłatny w postaci Karty elektronicznej - składa się z:
  1. plastikowej Karty elektronicznej wyposażonej w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający dane identyfikacyjne posiadacza karty, uprawnienia, rodzaj i wartość biletu oraz termin ważności.
  2. Awers Karty elektronicznej zawiera nadrukowane aktualne zdjęcie, imię i nazwisko właściciela oraz numer identyfikacyjny karty.
  3. Rewers Karty elektronicznej zawiera miejsce jej wydania oraz informacje przewoźnika.
 12. Bilet na okaziciela - okresowy i jednorazowy normalny i 24 godzinny w postaci Karty elektronicznej składa się z:
  1. plastikowej Kary elektronicznej wyposażonej w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający rodzaj i wartość biletu oraz termin ważności.
  2. Awers Karty elektronicznej zawiera nadrukowany napis "na okaziciela" oraz numer identyfikacyjny karty.
  3. Rewers Karty elektronicznej zawiera miejsce jej wydania oraz informacje przewoźnika.
 13. Pasażer, który dokonywać będzie taryfowej zapłaty za przejazd za pomocą Karty elektronicznej odpowiada za wykupienie właściwego rodzaju biletu okresowego lub biletów jednorazowych zapisywanych w formie impulsów elektronicznych do mikroprocesora jego Karty.
 14. Pasażer ma prawo do bezpłatnego i wielokrotnego zapisywania (napełniania) w mikroprocesorze posiadanej Karty elektronicznej wykupionych przez siebie biletów. Zakup biletu i napełnienie Karty odbywa się w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów lub poprzez dedykowaną stronę internetową z automatycznym załadowaniem karty zakupionym i zapłaconym przez internet biletem.
 15. Bilet jednorazowy, bilet okresowy i uprawnienie do przejazdów bezpłatnych w postaci Karty elektronicznej w celu nadania im ważności muszą być niezwłocznie po wejściu kasowane w elektronicznym kasowniku pojazdu komunikacji miejskiej.

 

§ 2.

 1. Bilet jednorazowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystywania nie może być przekazany innej osobie.
 2. Bilet jednorazowy jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu.
 3. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe.
 4. Bilet zniszczony, uszkodzony, w jakikolwiek sposób poprawiany lub niewłaściwie skasowany jest nieważny.
 5. Bilet ulgowy jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym prawo pasażera do korzystania z przejazdu ulgowego w komunikacji miejskiej.
 6. Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwierząt domowych jest bezpłatny.
 7. Bilet bezpłatny w postaci Karty elektronicznej ważny jest - w okresie ważności posiadania uprawnień - bez dokumentów potwierdzających prawo pasażera do korzystania z przejazdów bezpłatnych w komunikacji miejskiej.