AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 14.02.2023, PRZETARGI: 20.03.2023

Taryfa MZK Wejherowo do 02.04.2023 r.

bip.png

Taryfa za usługi wejherowskiej komunikacji miejskiej (wyciąg)

Obowiązuje od 14.06.2022 r. do 02.04.2023 r.

Bilety jednoprzejazdowe

Bilet: Normalny Ulgowy
papierowy jednoprzejazdowy
Bilety dostępne u kierowcy i w punktach sprzedaży
4,80 zł 2,40 zł
papierowy elektroniczny
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
4,60 zł 2,30 zł

Bilety okresowe

Bilet: Normalny Ulgowy
miesięczny imienny ważny codziennie
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 98 zł  49 zł
miesięczny na okaziciela ważny codziennie
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 114 zł  –
24-godzinny imienny (ważny 24 godziny od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 16 zł  8 zł
24-godzinny na okaziciela (ważny 24 godziny od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 16 zł  –
5-dniowy na okaziciela (ważny 5 dni od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach MPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 26 zł  –
Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i zwierząt domowych jest bezpłatny.
Bilety elektroniczne, miesięczne, 24-godzinne i 5-dniowe to bilety ładowane na Kartę Elektroniczną lub telefoniczne.

Opłaty dodatkowe

Opłata dodatkowa:  
u kontrolera
w ciągu 7 dni
za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 276 zł 138 zł 193,20 zł
za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 115 zł 57,50 zł 80,50 zł
za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 230 zł 161 zł
za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu 874 zł
opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej 14 zł
opłata za wydanie karty elektronicznej 10 zł

§ Podstawa prawna: 
Uchwała nr VIIIk/XXXI/439/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia "Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa"