AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Ceny i rodzaje biletów

bip.png

Taryfa za usługi wejherowskiej komunikacji miejskiej (wyciąg)

Obowiązuje od 03.04.2023 r.

Bilety jednoprzejazdowe

Bilet: Normalny Ulgowy
jednoprzejazdowy
Bilety dostępne u kierowcy, w punktach sprzedaży oraz w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
4,80 zł 2,40 zł

Bilety okresowe imienne

Bilet: Normalny Ulgowy
miesięczny
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 118 zł  59 zł
24-godzinny (ważny 24 godziny od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 22 zł  11 zł

 Bilety okresowe na okaziciela 

Bilet:
miesięczny
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 137 zł
24-godzinny (ważny 24 godziny od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 22 zł
5-dniowy (ważny 5 dni od skasowania)
Bilety dostępne w wersji na telefon w aplikacjach Wejherowska Karta Mieszkańca, mPay, GoPay, zbiletem.pl i Jakdojade
 32 zł
Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i zwierząt domowych jest bezpłatny.
Bilety elektroniczne, miesięczne, 24-godzinne i 5-dniowe to bilety ładowane na Kartę Elektroniczną lub telefoniczne.

Opłaty dodatkowe

Opłata dodatkowa:  
u kontrolera
w ciągu 7 dni
za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 288 zł 144 zł 201,60 zł
za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 120 zł 60 zł 84 zł
za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 240 zł 168 zł
za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu 912 zł
opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej 10 zł
opłata za wydanie karty elektronicznej 10 zł

Anulowanie biletu
W przypadku biletu elektronicznego (jednoprzejazdowego, miesięcznego, 24-godzinnego lub 5-dniowego) po dokonanym zakupie transakcja nie podlega anulowaniu lub korekcie.


§ Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa" (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 4903).
Uchwała Nr VIIIk/XLII/555/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim  oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej