AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.10.2021, PRZETARGI: 11.06.2021

Reklama

Przedstawiamy Państwu ofertę reklamy na autobusach komunikacji miejskiej w sieci komunikacyjnej MZK Wejherowo. Oferta dotyczy możliwości umieszczenia reklamy na powierzchni zewnętrznej autobusu z wyłączeniem szyb, ściany przedniej i miejsc przeznaczonych na oznakowania.

Posiadamy wyłączenie autobusy marki SOLARIS URBINO 12:

  • miesięczny koszt ekspozycji reklamy wynosi 700 złotych (netto). Minimalny okres ekspozycji reklamy całopojazdowej 1 rok,
  • koszty projektu, wykonania i montażu reklamy ponosi Zleceniodawca,
  • montaż reklamy na istniejących powłokach lakierniczych po uzgodnieniu projektu, technologii oraz rodzaju materiałów i podpisaniu umowy.

Oferujemy również reklamę plakatową w panelach reklamowych wiat przystankowych w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa:


30 dni/1 plakat
Format A3
(297 x 420 mm)
20 zł
Format A4
(210 x 297 mm)
15 zł
Pozostałe formaty
(citylight, niestandardowe itp.)
cena do uzgodnienia

W przypadku zleceń o szczególnym charakterze istnieje możliwość negocjacji warunków i stawek.

Kontakt w sprawie reklam:
tel.: 58 572 29 32
e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

Reklamy nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, nie mogą zawierać tekstów lub wizerunków powszechnie uznanych za obrażające uczucia religijne, narodowe oraz naruszające zasady współżycia społecznego oraz reklam związanych z działalnością partii politycznych i wszelkiego rodzaju kampanii wyborczych, Reklamy nie mogą dotyczyć kandydatów na członków rad miasta, gminy, powiatu, województwa, sejmu, senatu, Prezydenta, Wójta, Burmistrza, Marszałka, Wojewody.