AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 08.01.2022, PRZETARGI: 25.01.2022

Taryfa metropolitalna MZKZG

bip.png

Taryfa metropolitalna MZKZG od 01.01.2022 r. (wyciąg)

Bilety jednorazowe i czasowe 

Normalny

Ulgowy1
1-przejazdowy
  
Telefoniczny na linie zwykłe i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)

3,60 zł

1,80 zł 
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne, specjalne i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)

4,20 zł

2,10 zł 
Papierowy na linie zwykłe i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
4,00 zł 2,00 zł 
Papierowy na linie zwykłe, pospieszne, specjalne i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
4,60 zł 2,30 zł 
1-godzinny  Telefoniczny na linie zwykłe i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
4,40 zł 2,20 zł 
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne, specjalne i nocne
obowiązuje w: MZK Wejherowo albo ZKM Gdynia albo ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
5,40 zł 2,70 zł 

Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne i nocne (ZKM Gdynia)
obowiązuje w: ZKM Gdynia oraz na liniach ZTM Gdańsk, objętych
porozumieniami międzygminnymi, których stroną jest Gdynia oraz,
w granicach Sopotu – na wszystkich pozostałych liniach ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)

4,40 zł 2,20 zł 
24-godzinny   Papierowy i telefoniczny komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
16 zł 8 zł 
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny dwóch organizatorów
MZK Wejherowo + KOLEJ (SKM, POLREGIO, PKM) albo ZKM Gdynia + KOLEJ albo ZTM Gdańsk + KOLEJ
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
22 zł 11 zł 
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + KOLEJ
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
25 zł 12,50 zł 
72-godzinny Papierowy i telefoniczny komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
32 zł 16 zł 
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + KOLEJ
(aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
50 zł 25 zł 
Miesięczny Komunalny
MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk
132 zł 66 zł 

Bilety łączone miesięczne Normalny
razem*
Bilet promocyjny
MZKZG
Bilet promocyjny
KOLEJ
Gdańsk - Sopot lub Gdynia - Sopot*
obowiązuje w: ZTM Gdańsk i ZKM Gdynia w granicach administracyjnych Gdańska i Sopotu lub granicach administracyjnych Gdyni i Sopotu
(wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 90 zł - bilet normalny)
160 zł 70 zł 90 zł
Sieciowy jednego organizatora*
obowiązuje w: MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk + SKM, POLREGIO, PKM
(wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 144 zł - bilet normalny)
220 zł 76 zł  144 zł 
Na cały obszar MZKZG*
obowiązuje w: MZK Wejherowo + ZKM Gdynia + ZTM Gdańsk + SKM, POLREGIO, PKM
(wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 144 zł - bilet normalny)
240 zł 96 zł  144 zł 
*bilety ulgowe przysługują odpowiednio wg uprawnień MZKZG oraz kolejowych ulg ustawowych

1Uprawnienia do przejazdów ulgowych MZKZG


§ Podstawa prawna: Uchwała nr 2/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu