AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 08.01.2022, PRZETARGI: 14.01.2022

Podmiot gospodarczy

bip.png

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo
konto bankowe nr 58 1160 2202 0000 0000 6196 4427

- wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073144, kapitał zakładowy 7 601 000 zł.(opłacony w całości).

KRS 0000073144
NIP 588-19-99-910
tel.: 58 572 29 30
fax: 58 572 29 31

[wprowadził - Krzysztof Nalewajko]