AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 22.08.2021, PRZETARGI: 11.06.2021

Wzór wniosku

Wniosek o wydanie imiennej Karty Elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest MZK Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia Karty Elektronicznej oraz ładowania jej biletami, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.